Hemetex BV ontvangt AEO certificaat

Op 14 november 2011 is aan Hemetex B.V. het gecombineerde AEO certificaat Douanevereenvoudigingen/Veiligheid uitgereikt. Dit betekent dat Hemetex B.V. door de douane wordt gezien als een veilige en betrouwbare partner voor alle douaneactiviteiten. Enkele voordelen die verbonden zijn aan het behalen van het AEO-certificaat zijn:

  • Minder fysieke controles en controles van bescheiden
  • Voorrang bij fysieke controles indien men hiervoor is geselecteerd
  • Mogelijkheid om controles op een bepaalde plaats te laten gebeuren

Het AEO-certificaat wordt door alle lidstaten van de Europese Unie erkend.

Het behalen van de AEO-status geeft ons de mogelijkheid onze dienstverlening nog verder te optimaliseren.

Portretfoto met certificaat

Ontstaan van AEO (Authorised Economic Operator)

Na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 zijn er international gezien veel maatregelen getroffen om de veiligheid van zowel het personenvervoer als het goederenvervoer te verhogen.

Om de veiligheid van het goederenvervoer te verbeteren is, na overleg tussen het Amerikaanse bedrijfsleven en douane (Customs and Border Protection), C-TPAT (Customs and Trade Pact Against Terrorism) ontstaan,een certificering voor bedrijven waarbij zij voor de douane aantonen “veilig en betrouwbaar”te zijn.

Ook binnen Europa zijn aanslagen gepleegd. De Europese Unie wil hier ook de goederenstromen beveiligen tegen terrorisme. Er is gekozen voor dezelfde aanpak als in de Verenigde Staten. Binnen de Europese Unie kunnen bedrijven een AEO (Authorised Economic Operator) certificaat behalen.

Bedrijven die een aanvraag indienen voor een AEO-certificaat worden grondig gecontroleerd op het naleven van douanevereisten, gehanteerde veiligheidsnormen,administratieve vastleggingen en financiële gezondheid van het bedrijf. Als aan alle vereisten voldaan wordt, wordt er aan het bedrijf een AEO-certificaat uitgereikt. Dit houdt in dat het bedrijf door de douane als veilig en betrouwbaar bestempeld wordt en is geldig binnen de Europese Unie.

De taak van het certificeren ligt (net als in de Verenigde Staten) bij de douane omdat de douane de overheidsinstantie is die de internationale goederenstromen controleert.

De douane kan zich nu bij haar controles volledig richten op bedrijven die niet gecertificeerd zijn. Zo is het mogelijk de goederenstromen beter te beveiligen.

Momenteel wordt er gewerkt aan wederzijdse erkenning tussen alle landen die AEO of gelijkwaardige certificering hanteren. Een AEO gecertificeerd bedrijf kan in de toekomst ook in andere, niet tot de Europese Unie behorende, landen profiteren van douaneversoepelingen en vereenvoudigingen.

Meer informatie over AEO

Hemetex B.V.